Znak klubu

Každý spolek potřebuje ke své prezentaci nějaký prvek, podle kterého je možné ho jednoznačně a rychle identifikovat. Od založení 1. mechnizované brigády Milovice v roce 2005 jste se mohli setkávat se štítem s velkou číslici "1" uprostřed. Vzhledem ke změně cílů a orientace klubu vyvstala potřeba nahradit starý znak novým, který bude lépe vystihovat cíle a zájmy klubu.

Starý znak - znak 1.MBM

Starý znak - štít (nesprávně označován jako pavéza) měl velkou číslici "1" uprostřed a po stranách nápis "MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA MILOVICE". Tento znak byl určen primárně pouze pro hráče airsoftu, členové KVH měli tento znak doplněn ještě domovenkou - obloučkem "KVH MILOVICE", jak je vidět na obrázcích níže.

Starý znak

Starý znak našeho klubu

Starý znak v zeleném a pouštním provedení vz. 95

Starý znak klubu v zeleném a pouštním provedení vz. 95


Nový znak

Po změně názvu jako logické pokračování naší vnější prezentace vyvstal i požadavek na nové ztvárnění znaku, který by lépe vystihoval náplň programu našeho klubu. Během času jsme vytvořili několik návrhů a tento je zatím konečný, ačkoli předpokládáme ještě jeho barevné varianty.

Nový (současný) znak našeho klubu

A nyní již k popisu znaku. Jedním ze základních požadavků byla adekvátní heraldická čistota znaku a jeho součástí. Znak je umístěn na klasickém štítu, který je rozdělen břevnem pokosem na dvě opticky rovnocenné části. Ve spodní části je umístěn zapálený granát, tak jak bývá v heraldice užíván a je skutečně téměř totožný s granátem používaným Francouzskou cizineckou legií a převzatě i jako odkaz na Čechoslovanské dobrovolníky za WWI (Československé legie), jedná se tedy o typický vojenský symbol, který se snad nedá s ničím zaměnit. Stejně tak má tento symbol vztah ke Kozím Hřbetům a to jako připomínka využití tohoto prostoru jako muničního skladu. Počet plamenů je rovněž převzat beze změny, ale má zároveň souvztažnost k hlavním obdobím Milovického výcvikového prostoru (Rakousko-uherská armáda, Čs. armáda první republiky, Wehrmacht, znovu Čs. armáda, ČSLA, Sovětská armáda a konečně i krátké období AČR) a dále k počtu budov na KH (bez strážnice), ano jedná se vždy o číslo sedm. V horní části znaku se nachází stylizované zpodobnění nejmarkantnější podoby "našeho kousku půdy" a totiž přední pohled na jeden ze zodolněných skladovacích objektů a to zároveň jako připomínka CA, která dala VVP Milovice ve své podstatě poslední a nejvíce viditelnou podobu.

Výřez ze standarty pluku útočné vozby

Tak a teď již k něčemu složitějšímu. Milovice byly v době první republiky jedním z nejdůležitějších prostorů pro vývoj a organizaci útočné vozby, jejímž znakem byl kruh s na pokos umístěnou šipkou, a pokud se důkladně zahledíte na náš nový znak, tak ji objevíte právě v onom na pokos umístěném břevnu s tím, že hrot je vlastně integrován v lince tvořící štít a k jejímu odhalení je tedy třeba i trochu představivosti.

V budoucnu budou vytvořeny i barevné varianty tak, aby je bylo možné použít na různé uniformy a jiné předměty, které budou používány při akcích klubu.


Pokud máte zájem o zaslání loga v křivkovém (vektorovém) provedení (např. pro použití ve vašich materiálech), kontaktujte nás na adrese info@kvhmilovice.cz